top of page

Polityka prywatności sklepu ASARTEM

DEFINICJE

1. Administrator – oznacza Manufaktura Studio Aranżacji Okien i Wnętrz Dorota Cichowicz prowadzący sklep internetowy ASARTEM działający pod adresem internetowym: www.asartem.pl, ul. Okólna 29, 87-100 Toruń, e-mail: kontakt@asartem.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą ASARTEM prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: www.asartem.pl

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.asartem.pl

6. Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

7. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DANE OSOBOWE:

 

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług ASARTEM, czyli dokonujesz rejestracji w Serwisie, kupujesz produkty ASARTEM w Serwisie, kontaktujesz się z nami, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez ASARTEM są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług ASARTEM.

W zależności od usług, z jakich korzystasz, ASARTEM przetwarza następujące dane osobowe:

  • Przy dokonywaniu zamówienia towarów w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy,           adres do wysyłki oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, numer telefonu, informacje o         zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem. 

 

  • ASARTEM wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług ASARTEM, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówień. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala ASARTEM przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

  • ASARTEM wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do ASARTEM, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ASARTEM(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  • ASARTEM powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu ASARTEM. ASARTEM udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz ASARTEM. ASARTEM powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu ASARTEM. W przypadku przekazywania danych, ASARTEM zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz ASARTEM.

 

ASARTEM nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw ASARTEM.

 

ASARTEM przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na ASARTEM przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

ASARTEM zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 

Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez ASARTEM.

 

Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ASARTEM. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest ASARTEM niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez ASARTEM przetwarzania objętego sprzeciwem. ASARTEM przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez ASARTEM danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są ASARTEM niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez ASARTEM.

 

Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 

Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

 

Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

 

Pozyskane przez ASARTEM dane nie będą profilowane.

POLITYKA COOKIES

 

ASARTEM nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

 

Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez ASARTEM wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.

 

Stosowane przez ASARTEM Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.

 

ASARTEM zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

 

ASARTEM zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

  • w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i              potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

  • w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez                    Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki              sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

  • w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do        preferencji Klienta.

 

 

ASARTEM zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

 

  •  pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia                   przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez ASARTEM między innymi do zapamiętywania danych Klienta.

  •  pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich                 usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.

 

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.

 

Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ASARTEM (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

bottom of page