top of page

REGULAMIN SKLEPU ASARTEM

 

 

 

§1 DEFINICJE

Sklep internetowy ASARTEM, dostępny pod adresem internetowym www.asartem.pl, prowadzony jest przez:

Dorota Cichowicz Manufaktura Studio Aranżacji Okien i Wnętrz

Z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 29

NIP: 9561553770

REGON: 871234858

e-mail kontaktowy oraz adres dla reklamacji: kontakt@asartem.pl

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Produkt/Produkty – każdy produkt dostępny w Sklepie,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin,

 4. Sklep – sklep internetowy ASARTEM, działający pod adresem internetowym www.asartem.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

 5. Sprzedawca – Dorota Cichowicz Manufaktura Studio Aranżacji Okien i Wnętrz, 87-100 Toruń, ul. Okólna 29.

 6. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

 

 

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego ASARTEM.

 2. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219) .

 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników Sklepu ASARTEM.

 4. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu prowadzonego pod adresem: www.asartem.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 5. Informacje zawarte na stronie Sklepu ASARTEM nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 7. Klient staje się właścicielem zamówionego Produktu w momencie całkowitej zapłaty za ten Produkt.

 8. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 9. Zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności są dostępne na osobnej stronie znajdującej się pod linkiem: Polityka Prywatności lub pod przyciskiem Polityka Prywatności w dolnej stopce strony. 

 

§3. ZAKŁADANIE KONTA I SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

 

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania do wysyłki, oraz numer telefonu do kontaktu

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 (kontakt@asartem.pl).

 6. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 in principo ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).  

 7. Wszystkie zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone na Stronie ASARTEM są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach Produktu. Wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych na Stronie może różnić się w niewielkim stopniu od faktycznego wyglądu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na Stronie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.

 

 

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w terminie (3 dni roboczych) uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

 2. Sklep ASARTEM zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.  

 3. Dostawa zamówienia realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznego dostarczyciela. (firma kurierska)

 4. Zamówione produkty dostarczane są na podany przez klienta adres na terenie Polski.

 5. Cena Towaru podana na stronie Sklepu ASARTEM nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i są przedstawione w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

 6. Koszty przesyłki przy zamówieniach, których wartość Produktów w Koszyku przewyższa 300 zł, ponosi Sprzedawca.

 7. Wyprodukowane na zamówienie produkty wysyłane są do Kupującego w ciągu 6-9 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby dodatkowo personalizowane, haftowane itp.) lub towary z dłuższym czasem realizacji (np. duże indywidualne zamówienia), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą rodzaju zamówienia.

 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia takowej faktury.

 9. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży (faktura VAT lub faktura do paragonu), który dostarczany jest Kupującemu na podany przez niego adres e-mail.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów

 11. Jako formę dostawy Klient może wybrać dostawę na adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.

 12. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

 13. Początek naliczania terminu dostawy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą zaczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 14. Początek naliczania terminu dostawy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem zaczyna się w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 15. Standardowy termin realizacji zamówienia jest   następujący :

Od przyjęcia zamówienia:

6-9 dni roboczych produkcja produktu na indywidualne zamówienie Klienta
2-3 dni roboczych dostawa
Sumując, zewnętrzny dostarczyciel powinien dostarczyć zamówienie w terminie od 8 do 12 dni roboczych.

 

 

 

§5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie ASARTEM zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia kosztów zamówienia:

 • za pobraniem (płatność podczas doręczania przesyłki z zamówionym Produktem),

 • przelewem

 • za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU i płatnością w systemie PayPal.

   3. Opłata za zamówienie metodą "za pobraniem" zostaje pobrana w momencie                   dostarczenia zamówienia klientowi.

   4. Opłata przelewem za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU oraz PayPal pobierana jest podczas kończenia procesu składania zamówienia.

   5 Opłata przelewem manualnym na konto ASARTEM powinna zostać uiszczona po złożeniu zamówienia. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu środków. Klient w przelewie manualnym musi dodać w tytule przelewu numer zamówienia, który otrzyma zaraz po ukończeniu składania zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

 

Płatność przelewem:

Tytuł przelewu: Numer zamówienia (nr. zamówienia przychodzi na podany adres mailowy)

numer konta: 41 1140 2004 0000 3102 8108 5400

konto: MBank

ASARTEM

ul. Okólna 29

Toruń 87-100

   6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności manualnej (przy odbiorze) oraz rodzaju wysyłki za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 


§6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Produkty w Sklepie są produkowane na indywidualne zamówienie Klienta, jednak Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez dwutygodniowy okres czasu od dostarczenia do niego produktów (14 dni na zwrot produktów)

 2. W celu zwrotu zamówionych produktów, klient musi złożyć, w ciągu 14 dni od dostarczenia produktów, oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@asartem.pl

 3. Klientowi składającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłany adres zwrotny, a koszty zamówienia zostaną zwrócone klientowi na konto bankowe.    

 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

 

§7. REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Okólna 29, 87-100 Toruń lub na adres mailowy: kontakt@asartem.pl.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie wymiany produktu na nowy przez Klienta w związku z wadą towar.

 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

 8. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 

§8. PRAWA AUTORSKIE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Sklep internetowy ASARTEM chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Stronie ASARTEM jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 2. Wszelkie zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności znajdują sie pod tym linkiem: Polityka Prywatności

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny na Stronie ASARTEM znajdującej się pod adresem: www.asartem.pl

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

bottom of page